Biz, Bunu Hak Ettik!

Ömrünün deveranında öyle eyyam-ı matemlerle hemhal olur ki insan, çoğu vakit unutur beslemeyi en mühim damarını. Sevmek, sevilmek ne demekti nisyana uğrar zamanla, malum...