Yangınlar, Doğa ve Rant Siyaseti

İnsanlar ateşi buldu, ehlileştirdi… Sonrasında hem fiziksel hem de bilişsel olarak değişim gerçekleştirdi. İletişimde etkin rol oynadı. İnsanlar ateşi birbiriyle, doğayla ve diğer canlılarla...